Obowiązek ograniczenia pestycydów

Nowe zasady etykietowania produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

W dniu 12 czerwca 2013 r. zostały przyjęte nowe zasady dotyczące etykietowania oraz składu produktów dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Nowa regulacja wprowadzona została w drodze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, […]