Oświadczenie żywieniowe

Trybunał Sprawiedliwości interpretuje dozwolone oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby

Spółka Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. przed dniem 1 stycznia 2005 r. wprowadziła do obrotu na rynku czeskim suplement diety pod nazwą „GS Merilin”. Był on sprzedawany w opakowaniu zawierającym oświadczenie, zgodnie z którym „preparat zawiera dodatek wapnia i witaminy D3, które przyczyniają się do zmniejszenia czynnika ryzyka w rozwoju osteoporozy i przy złamaniach”. […]


Oświadczenie żywieniowe

Oświadczenie żywieniowe – każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na: a)      energię (wartość kaloryczną), której –      dostarcza, –      dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub –      nie dostarcza, lub b)      substancje odżywcze lub inne substancje, –      które zawiera, –      które zawiera w zmniejszonej […]