państwowa inspekcja sanitarna

JAK POWIADOMIĆ GIS O PIERWSZYM WPROWADZENIU DO OBROTU

Zanim zaczniemy wprowadzać do obrotu pewne kategorie żywności m.in. suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego musimy powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak dokonać powiadomienia, elektronicznie czy papierowo? Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia do obrotu może być dokonane w sposób klasyczny przez złożenie do GIS wypełnionego papierowego formularza powiadomienia według wzoru, […]