Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka

Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka

Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka – środek spożywczy, którego spożycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka, w szczególności, jeżeli: a)      nie spełnia wymagań zdrowotnych określonych w dziale II ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 j.t. […]