suplementy diety

Zmiany w reklamie suplementów diety

Poprawa efektywności nadzoru nad reklamą leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa określających warunki prowadzenia reklamy tych produktów oraz zapewnienie instrumentów do walki z przypisywaniem w ramach reklamy właściwości leczniczych produktom nieposiadającym statusu leku to cele, jakie przyświecały pracom Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych […]


Oznaczenie „suplement diety” koniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej produktu

Swoboda w znakowaniu środków spożywczych ograniczona jest przez przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dla przykładu, nieumieszczenie oznaczenia „suplement diety” w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej zgodnie z art. 103 wspomnianej ustawy zagrożone jest karą pieniężną nawet w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za […]POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE PRZED GIS

Czy powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o pierwszym wprowadzeniu do obrotu to koniec formalności jakie musi dopełnić podmiot działający na rynku spożywczym? Jakie kroki podejmuje GIS po otrzymaniu powiadomienia? Czy GIS może zablokować obrót środkiem spożywczym, w odniesieniu do którego dokonano powiadomienia? Te i podobne pytania zadają sobie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu suplementy diety czy […]


KONIEC (DO)WOLNOŚCI?

W grudniu wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej ustanawiające wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych, a tym samym ograniczające swobodę przedsiębiorców w znakowaniu, prezentacji i reklamie produktów spożywczych. Wydaje się, że nowe zasady informowania konsumentów o korzystnych właściwościach produktów spożywczych uderzą w szczególności w producentów suplementów diety, ponieważ znacznie ograniczą swobodę przypisywania żywności właściwości prozdrowotnych. Czym jest […]