właściwości prozdrowotne

Ujednolicenie sposobu postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy […]


„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością”, czyli o żywności funkcjonalnej

Cytowane powyżej słowa Hipokratesa doskonale odzwierciedlają rolę jaką w naszej diecie pełni tzw. żywność funkcjonalna, czyli produkty spożywcze, które oprócz podstawowego przeznaczenia – dostarczania człowiekowi niezbędnego do życia pokarmu, pełnią dodatkowe funkcje w organizmie – np. obniżają poziom cholesterolu we krwi. Ze względu na szerokie zainteresowanie konsumentów „zdrowymi” produktami, w trosce o dostęp konsumentów do […]


KONIEC (DO)WOLNOŚCI?

W grudniu wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej ustanawiające wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych, a tym samym ograniczające swobodę przedsiębiorców w znakowaniu, prezentacji i reklamie produktów spożywczych. Wydaje się, że nowe zasady informowania konsumentów o korzystnych właściwościach produktów spożywczych uderzą w szczególności w producentów suplementów diety, ponieważ znacznie ograniczą swobodę przypisywania żywności właściwości prozdrowotnych. Czym jest […]