UOKIK wszczął postępowanie ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko osobie zarządzającej firmą sprzedającą suplementy diety

Prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce Natural Pharmaceuticals postępowanie, w którym postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie takie może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą ze stwierdzonych praktyk. Istotne jest to że Prezes UOKiK wszczął równolegle postępowanie w sprawie nałożenia kary na osobę zarządzającą firmą Natural Pharmaceuticals. Zgodnie z prawem, jeśli umyślnie doprowadziła ona do naruszenia praw konsumentów, może jej grozić kara do 2 mln zł za każdą praktykę.

Zarzuty obejmują m.in.
• Nietransparentne informowanie konsumentów o udziale w programie corocznych dostaw (subskrypcja);
• Prezentowanie potwierdzenia złożenia zamówienia w sposób mogący wprowadzać w błąd
• Przekazywanie wprowadzających w błąd informacji, które mają uwiarygodnić zakup suplementów w oczach konsumentów, w tym m.in. na temat rekomendacji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
• Nieoznaczenie przycisku służącego do internetowego składania zamówienia sformułowaniem, że jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamiast tego pojawia się napis: „Zamawiam”, co może być niezgodne z ustawą o prawach konsumenta;
• Wprowadzanie konsumentów w błąd w reklamie telewizyjnej, zgodnie z którą każde gospodarstwo domowe mogło zamówić darmowy zapas roczny witaminy D. W reklamie pojawiły się jednak dodatkowe warunki napisane małą czcionką – niezbędne było pokrycie kosztów wysyłki, czego konsumenci mogli nie odczytać.

Link:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18460


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl