Ważna informacja dla eksporterów żywności do Chin, podlegających nadzorowi organów PIS

Od dnia 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana przepisów dotyczących eksportu produktów rolno- spożywczych do Chin w zakresie rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/ przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę chińską eksporterzy wybranych towarów, którzy w okresie od 1 stycznia 2017 r. do teraz prowadzili ich eksport, mogą zostać zarekomendowani do 31 października 2021 r. władzom chińskim przez nadzorujący organ urzędowej kontroli w kraju producenta/przetwórcy eksportowanych produktów.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozwoli to uniknąć bardziej skomplikowanego procesu rejestracji, który obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2021.

Należy jednak zaznaczyć, że jeśli żywność produkowana przez zakład nie ma historii eksportu do Chin od 1 stycznia 2017 r. do teraz – wówczas nie podlega uproszczonej procedurze.

Powyższa uproszczona procedura dotyczy producentów/przetwórców następujących kategorii produktów:

1) osłonek wędliniarskich;

2) produktów pszczelarskich,

3) jaj i ich produktów;

4) tłuszczy i olejów jadalnych;

5) pierogów i nadziewanych makaronów;

6) jadalnych zbóż;

7) przemysłowych produktów zbożowych w proszku i słodu;

8) świeżych i liofilizowanych warzyw i suszonych warzyw strączkowych;

9) przypraw;

10) orzechów i nasion;

11) suszonych owoców;

12) surowych ziaren kawy i kakao;

13) dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia oraz

14) suplementów diety

oraz produktów takich, jak: liście tymianku (proszek), suszony groch, świeży lub chłodzony groch (w strąkach lub bez), nasiona czarnej porzeczki (do spożycia), nasiona ogórecznika lekarskiego (do spożycia), kminek zwyczajny.

Powyższa rejestracja poprzez organy PIS dotyczy tylko producentów/przetwórców kategorii produktów podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nie dotyczy np. jaj, produktów jajczarskich, produktów pszczelarskich), którzy nie podlegają przepisom Rozporządzenia 853/2004.

Lista firm powinna być przekazana przez stronę polską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2021 roku.

Można liczyć się z tym, że strona chińska po zapoznaniu się z ww. listą nie uwzględni wszystkich zgłoszonych podmiotów. Jednakże zakłady, które chcą eksportować na rynek chiński ww. produkty powinny zostać w przekazywanych listach wskazane, na okoliczność ewentualnego podlegania przepisom obowiązującym po dniu 31 października br., które to przepisy obligować będą do przejścia pełnej procedury rejestracyjnej.

W związku z powyższym, wszystkim firmom produkcyjnym/przetwórczym będącym pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które produkują / przetwarzają produkty należące do ww. kategorii żywności, eksportują je do Chin w okresie od 1 stycznia 2017 do teraz i chcą ten eksport utrzymać w nadchodzącym roku – Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje pilny kontakt z nadzorującą je powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Zgłoszenia firm będą procedowane do dnia 27 października br., po tym terminie wniosek firmy może nie zostać przyjęty. Z uwagi na fakt, że zarekomendowane mogą zostać jedynie firmy wiarygodne, o dotychczasowych dobrych wynikach kontroli, organ szczebla powiatowego lub granicznego PIS dokona wstępnej oceny danego przedsiębiorcy na podstawie dostępnych danych – czy kwalifikuje się on pod względem spełniania wymagań do umieszczenia we wniosku skierowanym do strony chińskiej. Możliwa jest też pilna kontrola.

Link: https://www.gov.pl/web/gis/pilna-informacja-dla-eksporterow-zywnosci-do-chin-podlegajacych-nadzorowi-organow-pis


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl