Ważna informacja dla eksporterów żywności do Chin

Według informacji przekazanych przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie podmioty podlegające nadzorowi organów PIS, zainteresowane eksportem żywności do Chin mogą skorzystać do dnia 30 listopada 2021 r. z dodatkowej „skróconej ścieżki rejestracyjnej”.

Co istotne, dotyczy to podmiotów z udokumentowaną historią eksportową począwszy od 1 stycznia 2017 roku do dziś. Zatem jeśli zakład nie ma historii eksportu – nie podlega uproszczonej procedurze.

Lista firm musi być przekazana przez stronę polską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2021 r. W związku z tym podmioty zainteresowane eksportem żywności do Chin powinny się zgłaszać do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej najpóźniej w terminie w terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

Powyższa skrócona ścieżka rejestracyjna dotyczy producentów / przetwórców produktów spoza kategorii produktów objętych uprzednio uproszczoną procedurą rejestracyjną do dnia 31 października 2021 r. (tj. 1) osłonek wędliniarskich; 2) produktów pszczelarskich, 3) jaj i ich produktów; 4) tłuszczy i olejów jadalnych; 5) pierogów i nadziewanych makaronów; 6) jadalnych zbóż; 7) przemysłowych produktów zbożowych w proszku i słodu; 8) świeżych i liofilizowanych warzyw i suszonych warzyw strączkowych; 9) przypraw; 10) orzechów i nasion; 11) suszonych owoców; 12) surowych ziaren kawy i kakao; 13) dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia oraz 14) suplementów diety oraz następujących produktów: 15) liście tymianku (proszek), 16) suszony groch, 17) świeży lub chłodzony groch (w strąkach lub bez),18) nasiona czarnej porzeczki (do spożycia), 19) nasiona ogórecznika lekarskiego (do spożycia), 20) kminek zwyczajny).

Należy mieć świadomość, że strona chińska po zapoznaniu się ze zgłoszoną listą podmiotów może nie uwzględnić wszystkich podmiotów. Wówczas zakłady, które pragną eksportować żywność na rynek chiński będą musiały przejść pełną procedurę rejestracyjną. Będzie to dotyczyło nowych podmiotów, które nie mają historii eksportu do Chin.

W związku z powyższym, wszystkim firmom produkcyjnym/przetwórczym będącym pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które produkują / przetwarzają żywność, eksportują ją do Chin w okresie od 1 stycznia 2017 do teraz i chcą ten eksport utrzymać w nadchodzącym roku – Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje pilny kontakt z nadzorującą je powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Zgłoszenia firm będą rozpatrywane do dnia 26 listopada 2021 r., natomiast po tym terminie wniosek firmy może nie zostać przyjęty.

Z uwagi na fakt, że zarekomendowane mogą zostać jedynie firmy wiarygodne, o dotychczasowych dobrych wynikach kontroli, organ szczebla powiatowego lub granicznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokona wstępnej oceny danego przedsiębiorcy na podstawie dostępnych danych – czy kwalifikuje się on pod względem spełniania wymagań do umieszczenia we wniosku skierowanym do strony chińskiej. Możliwa jest też pilna kontrola.

Link: https://www.gov.pl/web/gis/uwaga-pilna-informacja-dla-eksporterow-zywnosci-do-chin-podlegajacych-nadzorowi-organow-pis


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl