Ważna informacje dot. nowych zasad eksportu naturalnych wód mineralnych do UK

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawił się ważny komunikat dotyczący nowych zasad eksportu naturalnych wód mineralnych do Wielkiej Brytanii.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii przestało obowiązywać prawo unijne, w tym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych, a zasady wymiany handlowej z są takie jak z innymi krajami trzecimi.

W związku z tym naturalne wody mineralne wydobywane i uznane w państwach członkowskich UE będą w Wielkiej Brytanii traktowane jako wody pochodzące z państwa trzeciego. Dotychczasowe uznania dokonane w państwach członkowskich UE dla wszystkich naturalnych wód mineralnych będą obowiązywały jeszcze przez okres sześciu po zakończeniu okresu przejściowego. Uznania te przestaną obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 7 stycznia 2022 r. o godzinie 23:00 GMT, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

W konsekwencji wszystkie naturalne wody mineralne, które uzyskały uznanie w państwach członkowskich UE, nie będą już automatycznie dopuszczane do obrotu w Wielkiej Brytanii jako naturalne wody mineralne, chyba że zostaną uznane jako naturalne wody mineralne przez właściwy organ Wielkiej Brytanii.

W celu wprowadzenia naturalnych wód mineralnych do obrotu w Wielkiej Brytanii producenci unijni wód mogą ubiegać się o ich uznanie. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.gov.uk/guidance/recognition-of-natural-mineral-water-inside-and-outside-the-uk

Link: https://www.gov.pl/web/gis/wazne-informacje-dla-podmiotow-dotyczace-nowych-zasad-eksportu-naturalnych-wod-mineralnych-do-wielkiej-brytanii


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl