Ważny projekt MZ: Jakie substancje zostaną zakazane w produkcji suplementów diety?

Dnia 11 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności.

Projekt rozporządzenia określa wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych. Regulacja objęta projektem rozporządzenia będzie odnosić się do podmiotów produkujących i wprowadzających środki spożywcze (w tym w szczególności suplementy diety) do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Po wejściu w życie projektowanych przepisów nie będzie można wprowadzać do obrotu środków spożywczych zawierających następujące substancje:

1) chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;
2) pieprz metystynowy (Piper methysticum);
3) pankreatyna;
4) ibutamoren (mesylan ibutamorenu);
5) DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3- dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina);
6) ligandrol (LGD-4033);
7) ostaryna (enobosarm);
8) andaryna;
9) RAD-140;
10) świerzbiec właściwy.

Co istotne, środki spożywcze zawierające ww. substancje, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą mogły pozostawać na rynku nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Przyjęcie proponowanego rozwiązania jest uzasadnione bezpieczeństwem zdrowotnym konsumentów.
Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355304


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl