Witamina E może opóźnić postęp choroby Alzheimera

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców z Minneapolis Veterans Affairs Health Care System, witamina E może mieć istotny wpływ na opóźnianie rozwoju choroby Alzheimera u pacjentów, u których zdiagnozowano łagodne lub średnie stadium tej choroby.

Witamina E znana ze swoich właściwości przeciwutleniających, zdaniem Maurice Dysken, pod którego kierownictwem prowadzone były badania, może w istotny sposób przyczynić się do polepszenia życia pacjentów i ich rodzin.

Witamina EŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_E

Badaniu poddano 613 pacjentów z 14 różnych ośrodków VA, których podzielono na cztery grupy, podając im odpowiednio jedną z czterech kuracji:

memantynę, kombinację memantyny i witaminy E, witaminę E, tableteki wywołujące efekt placebo.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że u pacjentów przyjmujących witaminę E nastąpiła 19 % redukcja spadku sprawności funkcjonalnej, w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo. Przyjmowanie witaminy E zwiększyło samodzielność w zakresie codziennych czynności, w związku z czym, potrzeba pomocy ze strony osób opiekujących się pacjentami zmalała średnio o 2 godziny w stosunku dziennym. Jak wynika z przeprowadzonych badań, może to opóźnić postęp choroby o około 6 miesięcy.
Wcześniejsze badania dotyczące wpływu witaminy E na pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę obejmowały jedynie pacjentów w zaawansowanym jej stadium. Nie badano natomiast osób u których choroba występuje w łagodnym i średnim stadium.

W środowiskach medycznych istnieją pewne obawy związane z niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą stosowanie zbyt dużych dawek witaminy E. Jak twierdzi Maurice Dysten, podczas przeprowadzonego badania nie odnotowano pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów na skutek podawanej dawki witaminy E. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzone badanie odnosi się jedynie do pacjentów w łagodnym i średnim stadium choroby Alzheimera, konsekwencje w przypadku innych chorób, np. demencji, mogą być więc odmienne.

Wyniki tych badań są niezwykle istotne dla osób w początkowych stadiach choroby, o względnej samodzielności w codziennych czynnościach. Opóźnienie postępu choroby o 6 miesięcy pozwala na znaczne oszczędności systemu opieki zdrowotnej, poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Do rejestru oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych, prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zgłoszonych zostało kilka oświadczeń dotyczących witaminy E. Znajdowały się wśród nich m.in. takie odnoszące się do wpływu witaminy E na redukcję spadku funkcji poznawczych oraz wspomagania procesów pamięciowych u osób w podeszłym wieku. Oświadczenia te nie zostały jednak zatwierdzone przez Urząd, ze względu na niezgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1924/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.


Autor: Ewa Majchrzak, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl