Wprowadzając do obrotu produkty spożywcze do kontroli masy ciała, trzeba powiadomić o tym GIS

W dniu 24 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/4, w którym Komisja Europejska oficjalnie zezwoliła na wprowadzanie na rynek unijny proszku z pieczarek z witaminą D2 jako nowej żywności. Składnik ten może być stosowany m.in. w środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała przy maksymalnym poziomie witaminy D2 wynoszącym 15 μg/dzień.

Chcąc wprowadzić na rynek środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała należy pamiętać o powiadomieniu o tym fakcie GIS. Jest to stosunkowo nowy obowiązek, który został wprowadzony na gruncie rozporządzenia 2017/1798.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem autorstwa mgr inż. Kingi Krent, specjalisty ds. prawa żywnościowego, która na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w dodatku „Firma i Prawo” omówiła problematykę środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, w kontekście rozporządzenia 2017/1798.

Zapraszamy do lektury!

 

Linki:

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8603887,wprowadzenie-do-obrotu-produktow-spozywczych-kontrola-masy-ciala-gis.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32023R0004&qid=1674642094003