Zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E 171) w paszach

Dnia 20 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzanie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2090 z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt.

Komisja Europejska odmówiła udzielenia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu (E 171) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt.

Dotychczas dwutlenek tytanu (E 171) był zaklasyfikowany do kategorii „dodatki sensoryczne”, w grupie funkcjonalnej „barwniki – substancje, które dodają kolorów lub przywracają kolory w paszach”.

Zgodnie z rozporządzeniem istniejące zapasy tego dodatku oraz zawierające go premiksy mają zostać wycofane z obrotu do dnia 20 marca 2022 r. Natomiast materiały paszowe i mieszanki paszowe wyprodukowane z wykorzystaniem dwutlenku tytanu lub premiksów, przed dniem 20 marca 2022 r. mają zostać wycofane z obrotu do dnia 20 czerwca 2022 r.

Dwutlenek tytanu (E 171) został wycofany z użycia jako dodatek paszowy, z uwagi na brak konkretnych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania jako dodatku paszowego.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32021R2090


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl