Zalecenie Komisji (UE) ws. monitorowania obecności furanu i alkilofuranów w żywności

Dnia 28 marca 2022 r. opublikowano zalecenie Komisji (UE) 2022/495 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie monitorowania obecności furanu i alkilofuranów w żywności.
Furan i alkilofurany, w tym metylofurany, takie jak 2-metylofuran, 3-metylofuran i 2,5-dimetylofuran, są zanieczyszczeniami procesowymi powstającymi w żywności podczas przetwarzania termicznego.

Według przyjętej w 2017 r. opinii naukowej EFSA, obecne poziomy narażenia na furan i metylofurany w żywności stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Zgodnie z opublikowanym zaleceniem państwa członkowskie powinny, przy aktywnym udziale podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, monitorować furan, 2-metylofuran i 3-metylofuran w żywności, w szczególności w kawie, żywności dla niemowląt w słoiczkach (w tym żywności dla niemowląt w pojemnikach, tubkach i torebkach), zupie gotowej do spożycia, chipsach na bazie ziemniaków, sokach owocowych, śniadaniowych przetworach zbożowych, herbatnikach, krakersach i pieczywie chrupkim.

Zalecenie zawiera instrukcje dotyczące pobierania próbek i kryteriów skuteczności analitycznej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie mają zapewnić wiarygodność i porównywalność otrzymanych wyników.

Państwa członkowskie i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny przekazywać EFSA wyniki monitorowania do dnia 30 czerwca każdego roku, zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych EFSA w sprawie standardu opisu próbek (SOP) dla żywności i paszy oraz dodatkowymi szczególnymi wymogami EFSA dotyczącymi sprawozdawczości.

Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0495&qid=1648463094520


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl