Zmiana przepisów dot. powideł śliwkowych w zakresie dodatku cukru

Dnia 13 maja 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.

Poprzednia wersja rozporządzenia nie umożliwiała produkcji powideł śliwkowych z samych owoców śliw (bez dodatku cukrów). W tym przypadku zawsze konieczny był dodatek cukrów oraz wymóg spełnienia minimalnego poziomu ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie, który dla powideł śliwkowych wynosi nie mniej niż 57%.

W praktyce istnieje jednak możliwość wytwarzania bezpiecznych i dobrych pod względem jakościowym powideł śliwkowych jedynie z samych owoców śliw (bez dodawania cukrów), które w związku z tym będą odznaczać się niższym poziomem ekstraktu ogólnego. Producenci znakowali często takie produkty jako np. „100% śliwka”.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie produkcji powideł śliwkowych także w wersji bez dodatku cukrów jako surowca. Rozporządzenie wprowadza odstępstwo od wymogu minimalnego poziomu ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie dla powideł śliwkowych, których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe „bez dodatku cukrów” lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta również w rozumieniu przepisów rozporządzenia 1924/2006.

Zmiana rozporządzenia pozwala na wprowadzanie do obrotu powideł bez dodatku cukru pod nazwą „powidła śliwkowe”, a także umożliwia w ich przypadku stosowanie wybranych oświadczeń żywieniowych m.in. „bez dodatku cukrów”, „o obniżonej zawartości cukrów” lub „lekkie / light”.

Zmiana rozporządzenia we wskazanym zakresie umożliwi producentom wytwarzanie powideł śliwkowych z samych owoców śliw, uporządkuje rynek krajowy i może wpłynąć pozytywnie na postrzeganie tych produktów przez konsumentów, przy utrzymaniu dalszej możliwości ich produkcji także z dodatkiem cukrów.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000917


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl