Zmiana rozporządzenia MRiRW ws. znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących znakowania fermentowanych napojów winiarskich do sytuacji prawnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich.

W ustawie uregulowano kwestie znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie ich nazw prawnych. Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie zostanie wydane rozporządzenie, które będzie określało szczegółowe zasady znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie dodatkowych określeń podawanych w oznakowaniu (projekt rozporządzenia jest już na etapie konsultacji publicznych, link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355700/katalog/12848558#12848558 ).

Obecnie powyższe kwestie są uregulowane w § 4 – 9 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r. poz. 2150 i 2461, z 2019 r. poz. 754 oraz 2020 r. poz. 1149). Dlatego należy uchylić te przepisy, w celu uniknięcia istnienia dwóch regulacji w tym samym zakresie.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355704


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl