Zmiany w reklamie suplementów diety

Poprawa efektywności nadzoru nad reklamą leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa określających warunki prowadzenia reklamy tych produktów oraz zapewnienie instrumentów do walki z przypisywaniem w ramach reklamy właściwości leczniczych produktom nieposiadającym statusu leku to cele, jakie przyświecały pracom Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych przy tworzeniu zmian w reklamie suplementów diety.

Zespół ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych („Zespół”) 1 września 2016 roku przedstawił końcowy raport zawierający założenia zmian legislacyjnych w zakresie reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

W zakresie reklamy suplementów diety i innych środków spożywczych postulowane są następujące zmiany legislacyjne:

  1. wprowadzenie ograniczeń analogicznych jak w przypadku reklamy produktów leczniczych;
  2. wprowadzenie obowiązkowego komunikatu informującego o statusie prawnym produktu;
  3. przeniesienie kompetencji do wydawania decyzji w sprawie reklamy na Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Więcej szczegółów znajdziesz: http://prawofarmaceutyczne.info/zmiany-reklamie-lekow-suplementow-diety-wyrobow-medycznych


RAPORT – Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych

pobierz

 


 Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com