Zmiany w oznakowaniu nalewek oraz nowy obowiązek dla pubów i restauracji – projekt rozporządzenia MRiRW

Dnia 2 sierpnia 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Projekt rozporządzenia odnosi się do definicji „napoju alkoholowego”, ponieważ obecnie przepisy nie określają co ono oznacza w kontekście informacji dla konsumenta. Dzięki projektowanej zmianie będzie możliwe jednoznaczne określenie czym jest taki produkt.

Ponadto, projektowane przepisy precyzują na jakich warunkach można umieścić w oznakowaniu napoju spirytusowego określenie „nalewka”. Na etykiecie takiego produktu powinna znaleźć się nazwa prawna „likier” lub „napój spirytusowy” (w zależności od zawartości cukrów). Oprócz tego na etykiecie będzie mogło znaleźć się dodatkowe określenie „nalewka”.

W celu wyeliminowania niepewności prawnej w zakresie konieczności wskazywania wykazu składników dla takich produktów oferowanych do sprzedaży na etapie sprzedaży detalicznej np. w gastronomii, w projekcie rozporządzenia wprowadzono przepisy dotyczące zniesienia obowiązku podawania informacji o wykazie składników dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych, które są oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży.

Aby konsument był rzetelnie informowany o produkcie projektowane rozporządzenie wprowadza obowiązek podawania zawartości alkoholu dla produktów oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży. Dzięki temu konsument będzie mógł dokonać świadomego wyboru spośród napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowych np. w restauracji, pubie.

 

Projekt rozporządzenia znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375251

 

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl