Zmiany w wykazie przejść granicznych do przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

Dnia 16 lipca 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na rozszerzeniu wykazu przejść granicznych o port lotniczy w Świdniku k/Lublina.

Przejście graniczne Świdnik k/Lublina zostało ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1534), jako stałe lotnicze przejście graniczne w zakresie ruchu osobowego i towarowego. Na terenie portu lotniczego Świdnik k/Lublina zapewniono wszelkie potrzebne warunki do przeprowadzania granicznych kontroli sanitarnych dla towarów niewymagających warunków chłodniczych (w szczególności infrastrukturalne i lokalowe).

Projekt rozporządzenia umożliwi przywóz lub wywóz środków spożywczych oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, przez lotnicze przejście graniczne Świdnik k/Lublina. Przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych zapewni Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Dorohusku.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349100/katalog/12802858#12802858


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/