Zmiany w wykazie przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

Dnia 20 grudnia 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy.

Zmiana polega na dopisaniu w wykazie przejść granicznych, stałego, lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów.

Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie lotniska Szczecin-Goleniów, jako przejścia granicznego spełniającego wymogi dla punktów kontroli granicznej artykułów rolno-spożywczych z wyłączeniem artykułów pochodzenia zwierzęcego, podlegających granicznej kontroli jakości handlowej. Oczekiwanym efektem jest wzrost ruchu towarowego obsługiwanego przez lotnisko Szczecin-Goleniów.

Projektowana regulacja, przewidująca utworzenie w Polsce kolejnego punktu kontroli granicznej w zakresie jakości handlowej, powinna wpłynąć w sposób pozytywy na obrót międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi.

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień i z uwagi na charakter regulacji nie przewiduje się prowadzenia konsultacji publicznych:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354607/katalog/12840253#12840253


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl