Znak „℮”

Każdy produkt spożywczy sprzedawany w opakowaniu jednostkowym w jakimkolwiek kraju na terenie Unii Europejskiej musi koniecznie zawierać informację określającą nominalną ilość jego zawartości (czyli wskazanie masy lub objętości produktu). Często zauważamy również obecność znaku „e” tuż obok tych informacji. Jednak co tak właściwie oznacza ten symbol? Czy jest on obowiązkowy? Jakie są wymogi jego stosowania? W jaki sposób prawidłowo zamieszczać znak „e” na opakowaniu środka spożywczego?

Znak „e” umieszczony tuż obok ilości nominalnej na opakowaniu wskazuje na to, że producent przestrzegał odpowiednich przepisów prawa unijnego. Symbol ten może zostać zamieszczony na produktach w opakowaniach jednostkowych, które mają z góry określoną stałą objętość (w przypadku produktów płynnych) lub masę (dla innych produktów).

Znak „e” może być umieszczony na produktach, których masa lub objętość mieści się między następującymi wartościami:

  • co najmniej 5 gramów lub 5 mililitrów;
  • co najwyżej 10 kilogramów lub 10 litrów.

Warto podkreślić, że znak „e” nie jest obowiązkowy. Jednak umieszczenie go na produkcie ma wiele korzyści, pozwala bowiem na jego sprzedaż we wszystkich krajach UE bez konieczności sprawdzania, czy spełnione zostały indywidualne wymogi krajowe. Znak „e” wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi podawania objętości lub masy oraz metod pomiaru, które musi stosować sprzedawca produktów w opakowaniach jednostkowych.

Aby zapewnić, że podana na produkcie ilość jest poprawna, opakowania oznaczone znakiem „e” muszą spełniać następujące wymogi:

  • średnia ilość produktu w opakowaniach pochodzących z tej samej partii musi być równa ilości podanej na opakowaniu lub od niej większa;
  • Ilość nominalna odnosi się wyłącznie do produktu. Nie obejmuje to opakowania ani żadnych materiałów stosowanych do ochrony produktu, trzymania go (np. patyczek lizaka), konserwacji (np. lód) lub jako pomoc podczas używania go (np. tacka);
  • mniejszą ilość produktu niż wskazana na opakowaniu może zawierać jedynie ograniczona część produktów w opakowaniach jednostkowych z tej samej partii. Określa się to jako „dopuszczalny błąd ujemy”, o którym mowa w załączniku 1 do Dyrektywy 76/2011.

Warto pamiętać, że obecność znaku „e” wcale NIE oznacza, że ilość produktu została oszacowana. Oznacza to, że masę i objętość zmierzono zgodnie z przepisami UE przy użyciu przyrządów spełniających wymogi prawodawstwa UE.

Szczegółowe zasady paczkowania produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e” określa ustawa o towarach paczkowanych. Zgodnie z przepisami znak „e” powinien być nadrukowany na opakowaniu obok wskazania masy lub objętości. Wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 3 milimetry. Znak „e” i oznaczenie ilości powinny być umieszczone na opakowaniu na stałe w widocznym miejscu. Ilość z kolei należy podać jako liczbę, a po niej – jednostkę miary (gramy, kilogramy, mililitry, centylitry lub litry) lub odpowiednio jej skrót. Warto również wspomnieć, że zamieszczanie na opakowaniach znaków podobnych do znaku „e” jest zabronione.

Każdy podmiot zajmujący się pakowaniem musi się upewnić, że wypełniane opakowanie jest zgodne z wymogami. W tym właśnie celu należy przede wszystkim:

  • stosować urzędowo uznane urządzenia pomiarowe i procedury pakowania produktów, a także;
  • prowadzić rejestr prowadzonych kontroli, aby zapewnić prawidłowe wykonanie pomiaru.

Przedsiębiorca zajmujący się przywozem środków spożywczych musi przedstawić dowód, że importowane przez niego produkty w opakowaniach jednostkowych są zgodne z wymogami. Dowodem na to mogą być np. ww. zarejestrowane kontrole.

To czy produkty oznaczone znakiem „e” spełniają ściśle określone wymogi, jest regularnie kontrolowane przez właściwe do tego organy krajowe. W Polsce jest nim Główny Urząd Miar. Pracownicy organu przeprowadzają przedmiotowe kontrole zarówno w zakładach pakowania, jak i w innych miejscach w łańcuchu dystrybucji.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat znakowania środków spożywczych, to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią KONDRAT i Partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego: prawozywnosciowe@kondrat.pl. Z chęcią odpowiemy w jasny i rzetelny sposób na Państwa pytania.

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl