ALERT PRAWNY – ŚRODKI SPOŻYWCZE

Nowa wersja listy BELFIRT

31 stycznia 2024 r. zaktualizowana została lista BELFRIT – popularny dokument pomocniczy, służący do oceny możliwości stosowania określonych składników w suplementach diety.

Dokument ten stosowany jest często również przez urzędowe organy kontroli żywności.

Co istotne, w ramach aktualizacji zmianie uległy statusy niektórych składników roślinnych, które do tej pory były uznawane za dozwolone według tej listy.

Lista dostępna pod linkiem:

Link: https://www.health.belgium.be/fr/version-consolidee-arrete-royal-du-29-aout-1997

 

Nowy system GIS do powiadamiania produktów

System prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) umożliwia złożenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu niektórych środków spożywczych objętych takim obowiązkiem, w tym:

– suplementów diety,

– żywności wzbogacanej,

– żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Od 12 lutego 2024r. dotychczasowy system Elektroniczny System Powiadamiania nie jest już dostępny i powiadomienia dokonywane są w ramach nowego systemu, do którego link znajdą Państwo poniżej.

W przypadku gdy podmiot posiadał już konto w systemie ESP, wówczas pierwszym krokiem będzie zalogowanie się w usłudze „E-USŁUGA “POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU PRODUKTU DO OBROTU” za pomocą Login.gov.pl albo Podpisu kwalifikowanego.

Aktualnie nowy system działa za pośrednictwem platformy: https://e.sanepid.gov.pl/ 

 

Nowe rozporządzenie – sektor winiarski

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/585 z dnia 8 grudnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 w odniesieniu do przepisów szczegółowych dotyczących oznaczania i określania składników aromatyzowanych produktów sektora wina.

Ze względu na spójność z przepisami dotyczącymi oznaczania składników produktów sektora wina oraz w celu ułatwienia konsumentom zrozumienia tych informacji Komisja zezwoliła na stosowanie określenia:

– „zagęszczony moszcz winogronowy” do oznaczenia zarówno zagęszczonego moszczu winogronowego, jak i rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego, w przypadku gdy są one dodawane do produktów sektora wina wykorzystywanych do otrzymania aromatyzowanego produktu sektora wina.

W przypadku gdy do produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina wykorzystuje się siarczyny, jaja i produkty na bazie jaj lub mleko i produkty na bazie mleka, należy je wskazać na etykiecie przy użyciu określeń tradycyjnie stosowanych w etykietowaniu produktów sektora wina.

Jeżeli alergeny te są wykorzystywane do produkcji produktów sektora wina, należy je wskazać w nawiasie, natomiast w przypadkach, gdy dodaje się je do aromatyzowanego produktu sektora wina przed butelkowaniem – poza nawiasem.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400585

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

Dział prawny Life Sciences

Kancelarii Kondrat i Partnerzy