Articles by admin

FARMACEUTA W REKLAMIE LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH, SUPLEMENTÓW DIETY, A TAKŻE ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Obowiązujący od 13 marca 2024 r. Kodeks Etyki Farmaceuty RP wprowadza nowe zasady dotyczące uczestnictwa farmaceuty w reklamie leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, a także żywności specjalnego przeznaczenia. W świetle tej regulacji pojawia się szereg pytań o możliwość uczestnictwa farmaceuty w działaniach reklamowych i granic ewentualnej współpracy tej grupy zawodowej z firmami. Na szkoleniu on-line 22 […]


ALERT PRAWNY – ŚRODKI SPOŻYWCZE

Nowa wersja listy BELFIRT 31 stycznia 2024 r. zaktualizowana została lista BELFRIT – popularny dokument pomocniczy, służący do oceny możliwości stosowania określonych składników w suplementach diety. Dokument ten stosowany jest często również przez urzędowe organy kontroli żywności. Co istotne, w ramach aktualizacji zmianie uległy statusy niektórych składników roślinnych, które do tej pory były uznawane za […]


„Oświadczenia zdrowotne”

Producenci żywności coraz częściej decydują się na podkreślanie wyjątkowych właściwości produktów m.in. poprzez wykorzystanie oświadczeń zdrowotnych. Z oświadczenia zdrowotnego powinno co do zasady wynikać, że dana żywność lub jej składnik ma szczególny, pozytywny wpływ na zdrowie (będzie to zatem informacja typu: biotyna pomaga zachować zdrową skórę czy magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości). Jednak w […]


„Oświadczenia żywieniowe”

Coraz częściej producenci, chcąc wyróżnić swe produkty na tle konkurencji decydują się na udoskonalanie ich pod względem odżywczym, tak by stały się jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych konsumentów. Na etykietach środków spożywczych niejednokrotnie można znaleźć różnego rodzaju odwołania do ich szczególnych właściwości żywieniowych (typu „zawiera witaminę C”, „nie zawiera cukru” czy „wysoka zawartość białka”). Są […]


SZKOLENIE: „Compliance w branży Pharma, Medical Devices & FMCG”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Kancelarię Kondrat i Partnerzy „Compliance w branży Pharma, Medical Devices & FMCG” w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 13:00. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące kwestie: 1. System compliance w organizacji 2. Postępowania kontrolne organów nadzoru 3. Produkty regulowane – przegląd najnowszych […]


Suplement diety czy wyrób medyczny – jak prawidłowo zaklasyfikować produkt do danej kategorii, a następnie wprowadzić go do obrotu?

Czasami odpowiednie zaklasyfikowanie danego produktu do właściwej kategorii może stanowić niemałe wyzwanie. Rynek zarówno suplementów diety, jak i wyrobów medycznych rozwija się niezwykle dynamicznie. Przedsiębiorcy, chcąc dostosować się do specyficznych oczekiwań konsumentów, niejednokrotnie modyfikują receptury swoich produktów, zmieniając ich właściwości lub postać. Co tym samym, generuje niekiedy problem z odpowiednią kwalifikacją nowopowstałego produktu.  Granica między […]


„Wymogi językowe etykiet”

Etykiety środków spożywczych powinny być jasne i zrozumiałe dla konsumenta. Czy to jednak oznacza, że powinny zostać one sporządzone w języku urzędowym danego kraju? Co w przypadku krajów, w których obowiązuje kilka języków urzędowych? W jakich przypadkach użycie obcojęzycznych treści na etykiecie powinno być dopuszczalne? Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 wprowadza wymóg przekazywania […]


Zasady sprowadzania z zagranicy leków i innych produktów, zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 roku

Produkty lecznicze oraz środki spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dalej jako produkty) mogą być sprowadzane na terytorium Polski na podstawie zapotrzebowania, które jest wystawiane i rozpatrywane w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Importu Docelowego (dalej jako SOID). SOID jest systemem teleinformatycznym w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez Ministra Zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia […]


PAKIET SZKOLENIOWY ZNAKOWANIE: SUPLEMENTY DIETY (MODUŁ I), FSMP (MODUŁ II)

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń poświęconym znakowaniu suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) organizowanym przez Kancelarię Kondrat i Partnerzy: Moduł I: Znakowanie Suplementów diety TERMIN: 15.11.2023 r. (środa), godz. 10:00 – 11:00 Moduł II: Znakowanie FSMP TERMIN: 22.11.2023 r. (środa), godz. 10:00 – 11:00   Istnieje możliwość zakupu udziału zarówno w […]


UE podejmuje walkę z greenwashingiem

Unia Europejska podjęła zdecydowany krok w kierunku eliminacji greenwashingu – praktyki, która polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd nieprawdziwymi lub niepotwierdzonymi twierdzeniami dotyczącymi przyjazności dla klimatu produktów i usług. Parlament Europejski i Rada osiągnęły bowiem tymczasowe porozumienie w sprawie nowych przepisów mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w kontekście prowadzenia reklamy prośrodowiskowej. Co dokładnie zakładają […]