Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności – omówienie zmian.

5 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, które uchyliło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. W nowym rozporządzeniu określone zostały: wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne […]

Czytaj Dalej

„Wymogi językowe etykiet”

Etykiety środków spożywczych powinny być jasne i zrozumiałe dla konsumenta. Czy to jednak oznacza, że powinny zostać one sporządzone w języku urzędowym danego kraju? Co w przypadku krajów, w których obowiązuje kilka języków urzędowych? W jakich przypadkach użycie obcojęzycznych treści na etykiecie powinno być dopuszczalne? Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 wprowadza wymóg przekazywania […]