Artykuły

„Oświadczenia zdrowotne”

Producenci żywności coraz częściej decydują się na podkreślanie wyjątkowych właściwości produktów m.in. poprzez wykorzystanie oświadczeń zdrowotnych. Z oświadczenia zdrowotnego powinno co do zasady wynikać, że dana żywność lub jej składnik…

UE podejmuje walkę z greenwashingiem

Unia Europejska podjęła zdecydowany krok w kierunku eliminacji greenwashingu – praktyki, która polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd nieprawdziwymi lub niepotwierdzonymi twierdzeniami dotyczącymi przyjazności dla klimatu produktów i usług. Parlament…

„Nazwa żywności”

Nazwa żywności stanowi podstawową informację, jaka musi być zamieszczona w oznakowaniu każdego środka spożywczego. Dzięki niej konsument może skutecznie zidentyfikować produkt, z którym ma do czynienia, a niekiedy nawet uzyskać…

1 2 21