Artykuły

Planowane zmiany dot. napojów winiarskich

Dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegółowych wymagań…

1 2 9
Holler Box