Artykuły

„Oświadczenia zdrowotne”

Producenci żywności coraz częściej decydują się na podkreślanie wyjątkowych właściwości produktów m.in. poprzez wykorzystanie oświadczeń zdrowotnych. Z oświadczenia zdrowotnego powinno co do zasady wynikać, że dana żywność lub jej składnik…

1 2 22