ARTYKUŁY

FARMACEUTA W REKLAMIE LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH, SUPLEMENTÓW DIETY, A TAKŻE ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Obowiązujący od 13 marca 2024 r. Kodeks Etyki Farmaceuty RP wprowadza nowe zasady dotyczące uczestnictwa farmaceuty w reklamie leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, a także żywności specjalnego przeznaczenia. W świetle tej regulacji pojawia się szereg pytań o możliwość uczestnictwa farmaceuty w działaniach reklamowych i granic ewentualnej współpracy tej grupy zawodowej z firmami. Na szkoleniu on-line 22 […]

Czytaj Dalej

UE podejmuje walkę z greenwashingiem

Unia Europejska podjęła zdecydowany krok w kierunku eliminacji greenwashingu – praktyki, która polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd nieprawdziwymi lub niepotwierdzonymi twierdzeniami dotyczącymi przyjazności dla klimatu produktów i usług. Parlament Europejski i Rada osiągnęły bowiem tymczasowe porozumienie w sprawie nowych przepisów mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w kontekście prowadzenia reklamy prośrodowiskowej. Co dokładnie zakładają […]