ARTYKUŁY

Wprowadzając do obrotu produkty spożywcze do kontroli masy ciała, trzeba powiadomić o tym GIS

W dniu 24 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/4, w którym Komisja Europejska oficjalnie zezwoliła na wprowadzanie na rynek unijny proszku z pieczarek z witaminą D2 jako nowej żywności. Składnik ten może być stosowany m.in. w środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała przy maksymalnym poziomie witaminy D2 […]

Czytaj Dalej

Ograniczenie stosowania ekstraktów z zielonej herbaty

Dnia 1 grudnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny. Wskutek uchwalonej nowelizacji, ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny zostały włączone do wykazu substancji podlegających ograniczeniom. […]