Dodatkowe opłaty za reklamę suplementów diety jako stymulacja prozdrowotnych wyborów konsumenta

Dodatkowe opłaty za reklamę suplementów diety jako stymulacja prozdrowotnych wyborów konsumenta. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

W 2013 r. WHA (Światowe Zgromadzenie Zdrowia) zatwierdziło Globalny Plan Działania na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych na lata 2013 -2020.

W 2015 r. Europejski Region WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) opublikował dokument w sprawie stosowania polityki cenowej w celu promowania zdrowego żywienia, w którym wskazywano m.in. że ze względu na rosnące spożycie napojów słodzonych oraz wzrost liczby osób otyłych, rządy państw członkowskich powinny podnieść ceny niektórych produktów lub wdrożyć rozwiązania ograniczające dostęp do „szkodliwych” dla zdrowia czynników.

Pod koniec minionego roku, dnia 20 grudnia 2019 r., na stronie internetowej rządowego centrum legislacji, ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (dalej: „Projekt”) autorstwa Ministerstwa Zdrowia. Obecnie Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

W Projekcie sięgnięto do narzędzi fiskalnych, których zastosowanie ma docelowo służyć promocji zdrowego trybu życia. Zaproponowano bowiem nałożenie dodatkowych opłat na następujące produkty i usługi:

  • reklamę suplementów diety,
  • napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) na 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności oraz kofeiny, guarany i tauryny,
  • napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (tj. do 300 ml).

Wysokość opłat dodatkowych

Opłaty od reklam suplementów diety

W uzasadnieniu Projektu podkreślono, że wiedza Polaków na temat suplementów diety oraz świadomość istotnych różnic między lekami bez recepty (OTC) a suplementami diety jest na niskim poziomie. Zwrócono również uwagę na to jak istotnie reklama medialna wpływa na wybór żywności przez konsumentów.

Ze względu na okoliczność, iż tylko w 2018 r. sprzedaż suplementów diety wyniosła 5,4 mld zł oraz fakt, że przyjmowanie tych produktów w za dużych dawkach może być szkodliwe dla organizmu człowieka, dodatkowe opłaty mają ponosić podmioty uczestniczące w świadczeniu usług będących reklamami suplementów diety. Zgodnie z treścią Projektu obciążone opłatami dodatkowymi będą podmioty określone jako:

  • podmioty nabywające audycję, materiały do audycji reklamy suplementów czy ich opracowanie,
  • podmioty produkujące lub koprodukujące audycję i materiały do audycji reklam lub ich opracowanie, jeżeli audycje, materiały oraz opracowania będą przeznaczone na potrzeby tych podmiotów lub innych podmiotów świadczących audiowizualne i radiowe usługi medialne lub podmiotu zajmującego się zakupem czasu antenowego.

Wspomniana opłata w myśl projektowanych przepisów na wynosić 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikających z prowadzenia reklamy suplementów i być wnoszona na rachunek właściwego urzędu skarbowego, skąd następnie przekazana zostanie do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz aktywnych

Jeśli chodzi o drugą z wymienionych kategorii produktów, opłacie ma podlegać napój oferowany konsumentowi w postaci gotowej do spożycia, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna ze wskazanych substancji słodzących lub aktywnych.

Wysokość opłat ma wynosić:

  • 0,70 zł w przeliczeniu na każdy litr napoju, jeżeli w jego składzie będzie znajdować się dodatek jednej substancji słodzącej,
  • 0,80 zł w przeliczeniu na każdy litr napoju, jeśli w jego składzie znajdować się będą dwie lub więcej substancje słodzące.

Opłata dodatkowa w przeliczeniu na każdy litr napoju z co najmniej jedną substancją aktywną (tauryna, guarana, kofeina) wynosić ma zaś 0,20 zł.

Obowiązek zapłaty wyżej wymienionych opłat ciążyć ma na osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej producentem, importerem lub podmiotem dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu podatku od towarów i usług.

Wpływy z tytułu opłat dodatkowych od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących i aktywnych przekazywane mają być w części wynoszącej 98% do Narodowego Funduszu Zdrowia, a w pozostałej części przeznaczone do dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Opłaty od napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zobowiązani będą do wnoszenia opłaty w wysokości 1 zł za każde opakowanie jednostkowe napoju alkoholowego o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.

Opłaty dodatkowe wnoszone przez producentów alkoholi mają stanowić w 50% dochód gmin, a w pozostałej części przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z treścią Projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Projekt znajduje się pod następującym adresem strony internetowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12328505/12652388/12652389/dokument432383.pdf


Autor: Katarzyna Hałaburda –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.pixabay.com