IJHARS: Kontrola jakości handlowej produktów rybołówstwa w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej konserw, marynat i ryb mrożonych, którą objęto 110 podmiotów (65 sklepów i 45 producentów).

Biorąc pod uwagę kwestię oznakowania produktów, nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • niewłaściwego podawania składu (np. braku wyszczególnienia wszystkich składników użytych do produkcji, w tym alergenów).
  • braku informacji o procesie sterylizacji na konserwach.
  • wprowadzania w błąd odnośnie pochodzenia produktu (deklaracja „…  żyjące w jeziorach Kujaw i Wielkopolski” na produkcie zawierającym ryby pochodzące z Kazachstanu czy „Produkt polski” na rybie pochodzącej z Atlantyku).

Link: https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-produktow-rybolowstwa-w-2022-r

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl