Małe dzieci

Małe dzieci – dzieci w wieku od roku do trzech lat.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U.2010.180.1214)  

Masz pytanie

22 831 12 34  
biuro@kondrat.pl
Holler Box