UE podejmuje walkę z greenwashingiem

Unia Europejska podjęła zdecydowany krok w kierunku eliminacji greenwashingu – praktyki, która polega na wprowadzaniu konsumentów w błąd nieprawdziwymi lub niepotwierdzonymi twierdzeniami dotyczącymi przyjazności dla klimatu produktów i usług.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły bowiem tymczasowe porozumienie w sprawie nowych przepisów mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w kontekście prowadzenia reklamy prośrodowiskowej. Co dokładnie zakładają przepisy?

Europejska organizacja konsumencka BEUC wymienia w tym zakresie m.in.:

  1. Zakaz ogólnych haseł prośrodowiskowych (np. „przyjazny dla środowiska”, „biodegradowalny”, „neutralny dla klimatu”), jeśli firma nie może udowodnić doskonałych osiągnięć na polu ochrony środowiska;
  2. Zakaz oznaczeń ekologicznych i zrównoważonych produktów, które nie posiadają wiarygodnych certyfikatów;
  3. Wyraźne kryteria wobec ekologicznych planów firm (np. „osiągniemy neutralność klimatyczną do 2040 roku”) – konieczne będzie pokazanie realistycznego planu dojścia do tego celu, wprowadzania jego elementów w życie oraz weryfikacja przez niezależnych ekspertów;
  4. Zakaz wprowadzających w błąd twierdzeń o „neutralności klimatycznej”;
  5. Zakaz praktyk, które sprawiają, że dane produkty szybciej stają się nienadające do użycia lub psują się;
  6. Więcej informacji o możliwości naprawy urządzenia i aktualizacji oprogramowania, trwałości produktów, aby konsumenci mogli wybrać te, które posłużą im dłużej i są bardziej przyjazne dla środowiska.

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie konsumentom podejmowania świadomych wyborów oraz zwiększenie rzetelności informacji przekazywanych przez firmy.

Zakłada się, że zaczną one obowiązywać od 2026 roku. Ryzyko opóźnienia implementacji unijnego prawa w Polsce jest niestety możliwe. Niemniej jednak, wielu przedsiębiorców, szczególnie tych działających na rynkach różnych krajów UE, już teraz zaczyna przygotowywać się do wprowadzenia planowanych zmian.

Link:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05412/eu-to-ban-greenwashing-and-improve-consumer-information-on-product-durability

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl