Co zakłada projekt ustawy wdrażającej system kaucyjny?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach wpłynął do sejmu 15 czerwca 2023 r., a obecnie został przekazany Prezydentowi. Jednym z kluczowych założeń projektowanych zmian jest realizacja postanowień dyrektywy SUP poprzez m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Co zakłada projekt ustawy wdrażającej system kaucyjny?” autorstwa mgr inż. Kingi Krent, specjalisty ds. prawa żywnościowego, by już teraz dowiedzieć się jak przygotować się do nowych przepisów.

Tekst ukazał się na łamach portalu FoodFakty:

https://foodfakty.pl/co-zaklada-projekt-ustawy-wdrazajacej-system-kaucyjny-abstrakt-artykulu