Nowa żywność: Celobioza

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/943 z dnia 11 maja 2023 r. celobioza została włączona do unijnego wykazu nowej żywności.

Składnik ten może być stosowany m.in. w suplementach diety, przeznaczonych dla ogółu populacji z wyłączeniem niemowląt i małych dzieci (maksymalny poziom 3 g/dzień).

Nowa żywność powinna być oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako „celobioza”, a na etykietach suplementów diety zawierających ten składnik konieczne jest dodatkowo zamieszczenie informacji, że produkty te nie powinny być spożywane przez niemowlęta i małe dzieci.

Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0943&qid=1691055226958

 

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl