Kampania #EUChooseSafeFood we współpracy z GIS

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) rozpoczyna realizację kampanii na temat świadomych wyborów żywieniowych.

Celem nowej, ogólnoeuropejskiej kampanii EFSA, jest zachęcenie Europejczyków do podejmowania świadomych wyborów dotyczących żywności oraz wyjaśnienie roli EFSA w tworzeniu europejskich przepisów chroniących konsumentów i cały łańcuch żywnościowy.

Według Krzysztofa Saczka wz. Głównego Inspektora Sanitarnego „To ważna inicjatywa, która powinna wzmocnić zaufanie konsumentów do systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Kampania podkreśla kluczową rolę stałej współpracy między EFSA, organizacjami konsumenckimi, producentami żywności i społeczeństwem obywatelskim, a także instytucjami naukowymi oraz krajowymi organami ds. bezpieczeństwa żywności, takimi jak GIS. Obywatele UE muszą wiedzieć, że mogą ufać spożywanej przez siebie żywności, niezależnie od tego, gdzie w Europie się znajdują. Przybliżamy naszą pracę, pokazujemy, że wszystkie produkty powinny spełniać określone wymagania, a te które nie spełniają norm zostają wycofane z półek. Każdy z nas powinien mieć pewność, że udając się na zakupy i sięgając po konkretny produkt ma gwarancję bezpieczeństwa, a właściwe procedury i badania potwierdziły, że dany produkt spełnia wszelkie wyśrubowane wymogi. Zaś w przypadku nieprawidłowości – zostanie pilnie wycofany.”

Link: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl