Katalog substancji zakazanych przy produkcji suplementów diety coraz bliżej?

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, stanowiące implementację dyrektywy 2002/46/WE, zawiera jedynie wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety oraz dodatkowe wymagania dotyczące ich zawartości w suplementach diety. Ponadto wszelkie kwestie dotyczące obecności w suplementach diety substancji innych niż witaminy i składniki mineralne nie są regulowane przepisami, co obecnie niejednokrotnie prowadzi do nadużyć ze strony przedsiębiorców.

Wkrótce może się to zmienić. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (MZ 1424) został bowiem skierowany do ponownych konsultacji i opiniowania.

Projekt rozporządzenia określa nie tylko środki spożywcze, do których będą obligatoryjnie dodawane witaminy lub składniki mineralne oraz ich maksymalne poziomy (sól kuchenna, tłuszcze, o których mowa w rozporządzeniu 1308/2013, z wyłączeniem tłuszczów mlecznych, takich jak np. masło, masło półtłuste czy tłuszcz mleczny do smarowania). W projekcie zawarty został ponadto wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych (w szczególności suplementów diety). Wśród nich znalazły się następujące:

1) chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;

2) DMAA (w szczególności określana jako: a) 1,3-DMAA, b) 1,3-dimetyloamyloamina, c) 1,3-dimetylopentyloamina, d) 2-amino-4-metyloheksan, e) 2-heksanamina, f) 4-metylo-(9CI), g) 4-metylo-2-heksanamina, h) 4-metylo-2-heksyloamina, i) dimetyloamyloamina, j) geranamina, k) metyloheksanamina, l) metyloheksanenamina;

3) ewodiamina;

4) grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs), w tym: a) andaryna, b) ligandrol, c) ostaryna, d) Rad-140;

5) higenamina;

6) hordenina;

7) ibutamoren;

8) pankreatyna;

9) pieprz metystynowy (Piper methysticum);

10) świerzbiec właściwy (Mucuna pruriens).

 

Jakie zmiany czekają przedsiębiorcę, jeśli rozporządzenie wejdzie w życie?

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzania do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej żywności obligatoryjnie wzbogaconej, zgodnie z projektowanymi regulacjami. Ponadto nie będą mogli produkować i wprowadzać do obrotu środków spożywczych, w tym suplementów diety, zawierających substancje wymienione w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Z kolei suplementy diety już wprowadzone na rynek, zawierające w składzie zakazane składniki będą mogły pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367068

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl