Nowe oświadczenie zdrowotne dotyczące obniżenia stężenia cholesterolu LDL we krwi

Dnia 10 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/648 z dnia 20 marca 2023 r. zezwalające na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do zmniejszenia ryzyka choroby.

Oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składników znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi.

Rozporządzenie 2023/648 zakłada włączenie do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, w brzmieniu:

„Mieszanka składająca się z suchego wyciągu z liści karczocha zwyczajnego standaryzowanego pod względem zawartości kwasów kawoilochinowych, monakoliny K ze sfermentowanego czerwonego ryżu, polikosanoli z trzciny cukrowej, oligomerycznych procyjanidyn z kory francuskiej sosny nadmorskiej (Pinus pinaster), suchego wyciągu z czosnku standaryzowanego pod względem zawartości allicyny, wodorobursztynianu d-α-tokoferylu, ryboflawiny i heksanikotynianu inozytolu obniża stężenie cholesterolu LDL we krwi. Wysoki poziom cholesterolu LDL jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca”.

Oświadczenie to może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do suplementów diety zawierających 600 mg suchego wyciągu z liści karczocha zwyczajnego zawierającego 30–36 mg kwasów kawoilochinowych; 500 mg sfermentowanego czerwonego ryżu zawierającego 2 mg monakoliny K; 10 mg polikosanoli z trzciny cukrowej; 20 mg wyciągu z kory francuskiej sosny nadmorskiej (Pinus pinaster) zawierającego 18 mg oligomerycznych procyjanidyn; 30 mg suchego wyciągu z czosnku zawierającego 0,25 mg allicyny; 30 mg odpowiedników α-tokoferolu; 5 mg ryboflawiny i 9 mg heksanikotynianu inozytolu, podzielonych na trzy dzienne dawki do spożycia podczas głównych posiłków.

Co istotne, wyłącznie przedsiębiorstwo Laboratoire Lescuyer jest uprawnione do stosowania wskazanego oświadczenia przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie na stosowanie takiego samego oświadczenia bez powoływania się na dane naukowe przedsiębiorstwa Laboratoire Lescuyer lub za jego zgodą.

Po upływie tego okresu oświadczenie zdrowotne może być stosowane, zgodnie z warunkami mającymi do niego zastosowanie, przez dowolny podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze.

 

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0648&qid=1679651422304

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl