Oświadczenie zdrowotne

Oświadczenie zdrowotne – każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem. Źródło: rozporządzenie nr 1924/2006 Parlamentu i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. L 404 z 30.12.2006, str. […]


Oświadczenie żywieniowe

Oświadczenie żywieniowe – każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na: a)      energię (wartość kaloryczną), której –      dostarcza, –      dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub –      nie dostarcza, lub b)      substancje odżywcze lub inne substancje, –      które zawiera, –      które zawiera w zmniejszonej […]


Oświadczenie

Oświadczenie – każdy komunikat lub przedstawienie, które, zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi, nie są obowiązkowe, łącznie z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek formie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości. Źródło: rozporządzenie nr 1924/2006 Parlamentu i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych […]