Projekt rozporządzenia MRiRW ws. wzoru paszportu bydła

Dnia 20 lipca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru paszportu bydła.

Przepisy rozporządzenia 2016/429 wymagają, aby bydło przemieszczane między państwami członkowskimi, oprócz zastosowania odpowiednich środków identyfikacji, zostało zaopatrzone w dokument identyfikacyjny. Wzór tego dokumentu powinien zostać określony przez właściwą władzę państwa członkowskiego.

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór paszportu bydła, który będzie stosowany po wejściu w życie ustawy z dnia o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362102/katalog/12896138#12896138


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl