REKLAMA SUPLEMENTÓW

Zmiany w reklamie suplementów diety

Poprawa efektywności nadzoru nad reklamą leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa określających warunki prowadzenia reklamy tych produktów oraz zapewnienie instrumentów do walki z przypisywaniem w ramach reklamy właściwości leczniczych produktom nieposiadającym statusu leku to cele, jakie przyświecały pracom Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych […]