artykuly old

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności – omówienie zmian.

5 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, które uchyliło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. W nowym rozporządzeniu określone zostały: wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne […]

Czytaj Dalej

Zmiany w reklamie suplementów diety

Poprawa efektywności nadzoru nad reklamą leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, uzupełnienie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa określających warunki prowadzenia reklamy tych produktów oraz zapewnienie instrumentów do walki z przypisywaniem w ramach reklamy właściwości leczniczych produktom nieposiadającym statusu leku to cele, jakie przyświecały pracom Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych […]