Zmiana w etykietowaniu suplementów diety zawierających olej z Calanus finmarchicus

Opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/966 z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania, szczególnych wymogów dotyczących etykietowania i specyfikacji nowej żywności „olej z Calanus finmarchicus” (Dz.U. L 166 z 22.6.2022, str. 125—128).

Zgodnie z rozporządzeniem:

 • olej z Calanus finmarchicus może być stosowany w suplementach żywnościowych w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE z wyłączeniem suplementów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci.
 • Maksymalne poziomy dla oleju z Calanus finmarchicus wynoszą:
   1. 1,0 g/dzień (< 0,1 % estrów astaksantyny, co daje < 1,0 mg astaksantyny dziennie) dla ogółu populacji, z wyłączeniem niemowląt i małych dzieci oraz
   2. 2,3 g/dzień (od 0,1 % do ≤ 0,25 % estrów astaksantyny, co daje ≤ 5,75 mg astaksantyny dziennie) dla ogółu populacji, z wyłączeniem dzieci w wieku poniżej 14 lat
 • olej z Calanus finmarchicus, w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jest oznaczany jako „olej z Calanus finmarchicus (skorupiak)„;
 • etykiety suplementów diety zawierających olej z Calanus finmarchicus zawierają informację, że te suplementy diety nie powinny być spożywane:
   1. jeżeli tego samego dnia spożywane są inne suplementy diety zawierające estry astaksantyny;
   2. przez niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 3 lat;
   3. przez dzieci w wieku poniżej 14 lat, jeżeli składnik zawiera ≥ 0,1 % astaksantyny.”

Zarówno suplementy diety zawierające olej z Calanus finmarchicus, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jak i te które zostały wysłane z państwa trzeciego i były w drodze do Unii przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i są zgodne z przepisami obowiązującymi przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – mogą pozostawać w obrocie do ich daty minimalnej trwałości lub upływu terminu przydatności do spożycia.

Rozporządzenie wejdzie w życie dnia 12 lipca 2022 r.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32022R0966&qid=1655968461459


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl