Implementacja dyrektywy „plastikowej”- Praktyczne aspekty dla branży spożywczej

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. dyrektywy plastikowej nałożyło na przedsiębiorców działających w branży spożywczej szereg nowych obowiązków.

W wyniku implementacji unijnych przepisów doszło bowiem do zmian nie tylko w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, lecz również w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Podmioty wprowadzające określone produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego zostały zobligowane m.in. do pobierania opłaty produktowej, umieszczenia na opakowaniach tych produktów lub na samych produktach odpowiedniego oznakowania czy też ponoszenia dodatkowych kosztów związanych zagospodarowaniem odpadów. Co więcej, przepisy zakładają też wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Jak zaimplementowanie do polskiego prawa przepisów dyrektywy „plastikowej” w rzeczywistości wpłynie na działalność przedsiębiorców sektora spożywczego, lokali gastronomicznych, sklepów, a także firm vendingowych?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które pozwoli na uzyskanie kompleksowej wiedzy w tym zakresie. Webinar odbędzie się 14 września 2023 r., godz. 10:00 – 12:00.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Kinga Krent, specjalista ds. prawa żywnościowego Kancelarii KONDRAT i PARTNERZY.

 

Więcej informacji w broszurze:  Implementacja Dyrektywy PLASTIKOWEJ

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: szkolenia@kondrat.pl