Jaki los czeka jednorazówki? Czy będzie trzeba za nie płacić?

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba odpowiedział na interpelację posła Michała Gramatyki oraz grupy posłów z 19 lipca 2023 r. w sprawie prac Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczących toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (znak: K9INT42816).

W interpelacji zapytano „Czy resort planuje w najbliższym czasie zająć się problemem zrywek? A jeśli nie, to dlaczego nie?”.

Wiceminister w odpowiedzi zapewnił, że resort nie zamierza wprowadzić regulacji, które miałyby na celu wyeliminowanie z obiegu bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek). Wyjaśnił, że zrywki mogą być oferowane klientom bezpłatnie (tj. bez pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego zrywkę), wyłącznie w sytuacji, w której są one wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. W jego opinii, całkowita eliminacja zrywek wydaje się obecnie niemożliwa.

Dodatkowo, posłowie w interpelacji zwrócili uwagę na kwestię środków związanych z opłatą recyklingową, która w ostatnich latach przynosiła około 175 milionów złotych rocznie do budżetu. Pytali, jaka część tych środków jest przeznaczana na kampanie informacyjne i edukacyjne dotyczące jednorazowych zrywek i foliówek.

W odpowiedzi na to pytanie wiceminister wyjaśnił, że właściciele sklepów i hurtowni pobraną od klientów opłatę recyklingową wpłacają na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa odpowiedzialnego za miejsce prowadzenia działalności. Termin na dokonanie wpłaty to 15. dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym opłata została pobrana. Następnie te środki, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego, trafiają na rachunek dochodów budżetu państwa. Ta kwota jest później pomniejszana o należną część dla samorządu województwa. Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej w wysokości 1 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa, przeznaczone na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Wiceminister dodał także, że zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, równowartość pobranej opłaty recyklingowej jest przekazywana na rachunek bankowy Funduszu Termomodernizacji i Remontów w określonych kwotach rocznych:

  • w 2021 roku – do wysokości 185 000 000 zł,
  • w 2022 roku – do wysokości 177 700 000 zł,
  • w 2023 roku – do wysokości 173 000 000 zł,
  • w 2024 roku – do wysokości 167 500 000 zł.

Link:

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/0/E893E3F13230C688C12589FF0048279F/%24File/i42816-o1.pdf

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl