Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności #WorldFoodSafetyDay

Dnia 7 czerwca 2022 roku po raz czwarty obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ustanowiony w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych zachowań w obszarze bezpieczeństwa żywności. Temat tegorocznej edycji: „Bezpieczniejsza żywność, lepsze zdrowie” podkreśla rolę, jaką bezpieczna żywność odgrywa w zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, oraz wzywa do podjęcia szeregu konkretnych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności.

Link: https://www.gov.pl/web/gis/miedzynarodowy-dzien-bezpieczenstwa-zywnosci-worldfoodsafetyday


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl