Nowe limity dodatków E300, E301, E302 w tuńczyku

Dnia 31 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1923 z dnia 10 października 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300), askorbinianu sodu (E301) i askorbinianu wapnia (E302) w tuńczyku.

Rozporządzenie ustala maksymalne poziomy trzech dodatków (E300, E301, E302) do tuńczyka. Komisja Europejska zakłada, że wprowadzona zmiana przyczyni się do w zwalczania oszustw związanych z żywnością. Zdaniem Komisji nadmierne poziomy dodatków mogą narazić konsumentów na ryzyko zatrucia histaminą.

Ograniczenia dotyczą stosowania kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia jako przeciwutleniaczy w tuńczyku. Maksymalny poziom dla wskazanych przeciwutleniaczy w tuńczyku został ustalony na poziomie 300 mg/kg.

 

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.264.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2022:264:TOC

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl