Ograniczenie stosowania ekstraktów z zielonej herbaty

Dnia 1 grudnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny.

Wskutek uchwalonej nowelizacji, ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny zostały włączone do wykazu substancji podlegających ograniczeniom.

Według nowych przepisów „Dzienna porcja żywności musi zawierać mniej niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny,”. Ponadto określone zostały następujące wymagania dodatkowe:

  • Na etykiecie podaje się maksymalną liczbę porcji żywności przeznaczonych do dziennego spożycia oraz ostrzeżenie, aby nie spożywać dziennej ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej.
  • Na etykiecie podaje się zawartość 3-galusanu (-) epigalokatechiny w przeliczeniu na porcję żywności.
  • Etykieta musi zawierać następujące ostrzeżenia:
  • »Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę«;
  • »Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat«;
  • »Nie należy spożywać na czczo«.”

Co istotne, prawodawca przewidział okres przejściowy na wdrożenie nowych wymogów. Rozporządzenie 2022/2340 wchodzi w życie 21 grudnia 2022 r., ale jak wynika z treści jego art. 2 środki spożywcze zawierające ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny, które nie spełniają nowo ustalonych wymogów i zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed jego wejściem w życie, mogą pozostać w obrocie do 21 czerwca 2023 r.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.310.01.0007.01.POL&toc=OJ:L:2022:310:TOC

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl