„Pizza Napoletana” w unijnym rejestrze GTS z zastrzeżeniem nazwy

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze 2022/2313 rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę „Pizza Napoletana” z zastrzeżeniem nazwy.

Zgodnie z rozporządzeniem specyfikację produktu GTS „Pizza Napoletana” uznaje się za specyfikację, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do GTS „Pizza Napoletana” z zastrzeżeniem nazwy.

Nazwa ta oznacza produkt należący do klasy 2.27 – Chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, wymienionej w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014.

Warto wspomnieć, że „rejestracja „z zastrzeżeniem nazwy” uniemożliwia producentom, którzy wytwarzają niezgodnie z daną we wniosku specyfikacją, drogę nie tylko do używania logo GTS ale również nazwy produktu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 grudnia 2022 r.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2313&qid=1671182612701

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl