ARTYKUŁY
IJHARS: Kontrola jakości handlowej napojów

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową soków i nektarów, napojów bezalkoholowych oraz piwa. Kontrolą objęto łącznie 408 podmiotów (142 lokale gastronomiczne, 141 sklepów…
Holler Box