CICHO SZA…, NIE CHWAL SIĘ ŻE WDROŻYŁEŚ HACCP

źródło zdjęcia: www.sxc.huźródło zdjęcia: www.sxc.hu

Mimo że obowiązek wdrożenia systemu HACCP – systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), ciąży na niemal wszystkich podmiotach z sektora spożywczego, nie każdy wie, że informowanie o tym fakcie konsumentów na opakowaniach lub w reklamie swoich produktów jest niedozwolone.

autor-justyna-stefanczyk

Podawanie na produkcie informacji o wdrożeniu systemu HACCP może być bowiem uznane za niedozwolone znakowanie środków spożywczych w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a w konsekwencji może wiązać się z koniecznością zapłaty kary pieniężnej. Również posługiwanie się tą informacją w reklamie oraz prezentacji środka spożywczego grozi tymi samymi konsekwencjami.

Przepis ten zakazuje wprowadzania w błąd w znakowaniu czy reklamie środków spożywczych. Zakazane wprowadzenie w błąd to nie tylko podawanie nieprawdziwych czy mylących informacji czy też  zatajanie prawdziwych. Wprowadzanie konsumenta w błąd to też sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. Jest to tzw. posługiwanie się oczywistościami w reklamie lub znakowaniu.

Typowym przykładem naruszenia wskazanego przepisu jest sytuacja, w której w reklamie danego produktu podawana jest informacja o braku danych alergenów czy konserwantów podczas gdy wszystkie produkty należące do tej kategorii takich składników posiadać nie mogą. Drugim niezwykle popularnym przykładem naruszenia tego przepisu, który jest przez sądy oceniany w sposób jednoznaczny jest podawanie na opakowaniach czy w reklamie żywności informacji o wdrożeniu danego systemu czy posiadaniu określonego certyfikatu np. właśnie informacji o wdrożeniu systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) podczas gdy niemal każdy przedsiębiorca z sektora spożywczego taki system jest zobowiązany wdrożyć.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. akt. VI SA/Wa 1811/11 wskazał, iż „W ocenie Sądu, zamieszczenie ww. informacji na produkcie jest niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nawiązującym do art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jak słusznie podkreślił organ, oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd m.in. poprzez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, podczas gdy inne produkty analogiczne właściwości posiadają – co potwierdza art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 139 z 30 kwietnia 2004 r.), który stanowi, iż każdy przedsiębiorca sektora spożywczego, z wyłączeniem produkcji podstawowej i działań z nią powiązanych jest zobowiązany do wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu HACCP”.

 


Autor: Justyna Stefańczyk – Kaczmarzyk, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com